Zouten in water omrekenen

Als gevolg van het droge voorjaar is de concentratie van ballastzouten en daarmee ook de EC van het oppervlaktewater in veel regio’s opgelopen. Vooral in de regio Boskoop is dit een aandachtspunt.

Om teeltproblemen te voorkomen moet het gehalte Natrium en Chloor in gietwater lager zijn dan 3 mmo//l. Bij gewassen die weinig zoutgevoelig zijn geldt een maximum van 5 mmol/l water.

Waterschappen monitoren het chloridegehalte in mg/l. Ook in de Zomermonitor van Hoogheemraadschap van Rijnland staan de waarden in mg/l. Dit is om te rekenen naar mmol/l. 100 mg/l Chloride komt overeen met 2,8 mmol/l water. Waterschappen noemen dit een laag gehalte, maar teelttechnisch is 2,8 best al aan de hoge kant.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy