Waterkwaliteit

Goed en voldoende water is belangrijk. Rijnland publiceert bij droogte wekelijks een zomermonitor, waarin bijzonderheden zijn opgenomen over onder andere verdamping, waterpeil, chloridegehalte. De eerste zomermonitor van 2021 is weer verschenen.

U kunt deze vinden op de website van Rijnland.

Waterschappen monitoren het chloridegehalte in mg/l. Ook in de Zomermonitor van Hoogheemraadschap van Rijnland staan de waarden in mg/l. Dit is om te rekenen naar mmol/l. 100 mg/l Chloride komt overeen met 2,8 mmol/l water.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy