Voorzichtig met bodemherbiciden

Wanneer gewasbeschermingsmiddelen herhaaldelijk in te hoge concentraties in het oppervlaktewater worden gemeten, kan dit gevolgen hebben voor de toelating. Voorkom daarom emissie.
De werkzame stof metazachloor van Butisan S en Springbok is een stof die vooral in het voorjaar door het waterschap in te hoge concentraties wordt aangetroffen (zie grafiek hieronder van Hoogheemraadschap van Rijnland). Dit komt mede omdat de wettelijke norm in 2015 is verlaagd. De MAC-waarde (grenswaarde) is nu 0,480 ug/l dit komt overeen met 0,480 mg in 1000 l water. Overigens is het aantal overschrijdingen en de mate van overschrijding de laatste jaren flink afgenomen.

Wettelijk mag er maar 1 kg metazachloor per ha per 3 jaar mag worden gebruikt. Dit komt overeen met 1 keer 2 l/ha Butisan S per 3 jaar of jaarlijks 1,7 l/ha Springbok. Verder moet langs water gebruik worden gemaakt van 90% driftreducerende doppen om drift te voorkomen.
U kunt een bodemhechter als hulpstof toevoegen waardoor het middel beter bindt aan de bodem en de kans op afspoeling afneemt. Spoelt u de spuit na het gebruik inwendig schoon, voorkom dan dat restanten in het water komen. Verspreid het spoelwater diffuus over het perceel of verwerk het in een biofilter bijvoorbeeld Phytobac. Hierin wordt het middel afgebroken.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy