Voorzichtig met bodemherbiciden

De waterkwaliteit is de laatste jaren flink verbeterd. Het aantal overschrijdingen van gewasbeschermingsmidddelen en de mate van overschrijding is flink afgenomen. Soms komt het waterschap echter nog normoverschrijdingen tegen. Het gaat dan meestal om bodemherbiciden die in het vroege voorjaar of najaar worden toegepast. Het is belangrijk emissie van deze middelen door drift, afspoeling of erfemissie te voorkomen. Wanneer gewasbeschermingsmiddelen herhaaldelijk in te hoge concentraties in het oppervlaktewater worden gemeten, kan dit gevolgen hebben voor de toelating.

Spuit met driftreducerende doppen en een grove druppel om drift te voorkomen.
U kunt een bodemhechter als hulpstof toevoegen waardoor het middel beter bindt aan de bodem en de kans op afspoeling afneemt. Spoelt u de spuit na het gebruik inwendig schoon, voorkom dan dat restanten in het water komen. Verspreid het spoelwater diffuus over het perceel of verwerk het in een biofilter bijvoorbeeld Phytobac. Hierin wordt het middel afgebroken.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy