Voorkom emissie van bodemherbiciden

Bij monitoring van de waterkwaliteit worden soms overschrijdingen aangetroffen. Het gaat dan vooral om bodemherbiciden. Het is belangrijk de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.

>> Lees meer

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy