Voorkom emissie met Phytobac of biofilter

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen op verschillende manieren in het oppervlaktewater terecht komen. Dit wordt emissie genoemd. Drift bij het spuiten is een vorm van emissie. Daarnaast kan ook erfafspoeling plaatsvinden bij het klaarmaken van de spuit, het schoonmaken of spoelen. Dit moet worden voorkomen.

Een relatief nieuwe ontwikkeling is het plaatsen van een biofilter of Phytobac op uw bedrijf om verantwoord restanten spuitvloeistof te kunnen lozen. Het uitgangspunt bij al deze systemen is ongeveer hetzelfde. Restanten spuitvloeistof worden in een bak geloosd met daarin een substraat met veel organische stof. De afvalstoffen worden in deze bak afgebroken door micro-organismen. Er is dus sprake van biologische zuivering. Het gezuiverde water verdampt voor een deel.

De grootte van de bak is afhankelijk van de te verwachten hoeveelheden afvalwater. Een aantal boomkwekerijbedrijven in Greenport Boskoop hebben een bak van leverancier Beutech Agro maar er zijn meerdere systemen. Het gaat om een harde kunststof bak met een dak van golfplaat om instroom van regenwater te voorkomen. De bakken vult u met een mengsel (biomix) van grond en stro (of zaagsel). Ongeveer 2-3 kg stro per 100 kg grond. De grond is afkomstig uit de toplaag uit de kwekerij. Deze toplaag bevat namelijk bodemleven dat al gewend is aan de middelen die op het bedrijf gebruikt worden.

Restanten spuitvloeistof of spoelwater kunnen worden geloosd op de bak. Door het mengsel met stro moet het bodemleven optimaal worden gestimuleerd. De micro-organismen moeten de gewasbeschermingsmiddelen afbreken. De bak kan worden gebruikt op restanten spuitvloeistof in te lozen. Ook spoelwater van de spuit (en ander water waar gewasbeschermingsmiddelen in kunnen zitten) worden geloosd op de bak.

Aandachtspunten

  • Verzadiging van de biomix moet worden voorkomen. Bij meer spoelwater is het verstandig een deel in een jerrycan op te slaan.
  • Het is belangrijk dat de biomix in de bak enigszins vochtig wordt gehouden i.v.m. de activiteit van de micro-organismen.
  • De verdamping van water is het meest optimaal als de bak op een plaats in de zon en op de wind wordt gezet.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy