Teeltvrije zone

Een teeltvrije zone is een strook grond langs de sloot/oppervlaktewater die niet wordt bemest of bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Deze strook loopt van de insteek van de sloot tot het hart van de buitenste plantenrij en is bedoeld om emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het water te voorkomen.

De breedte van een teeltvrije zone varieert en wordt onder andere bepaald door de gebruikte spuitapparatuur, spuitdoppen en aanwezigheid van emissieschermen. Kijk voor alle informatie op de website van Hoogheemraadschap van Rijnland of voor een samenvatting deze leaflet.

De breedte van een teeltvrije zone varieert en wordt onder andere bepaald door de gebruikte spuitapparatuur, spuitdoppen en aanwezigheid van emissieschermen.

Kijk voor alle informatie op de website van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy