Teeltvrije zone goed toegepast

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft controles uitgevoerd op een juiste teeltvrije zone en windschermen langs slootkanten. Een groot deel van het concentratiegebied rondom Boskoop en Hazerswoude is daarbij gecontroleerd.

Bij 90% van de percelen worden de teeltvrije zone en de windschermen goed toegepast. Daar is Rijnland erg blij mee. Het is namelijk de basis voor schoon en gezond water.

>> Lees meer

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy