Ons team

Via het project ‘Weten van Water’ van St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop wordt kennis gedeeld aan belangstellende kwekers over waterkwaliteit en praktische maatregelen die helpen om de teelt duurzamer te maken en de waterkwaliteit te verbeteren.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Europese Unie, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland in het kader van POP3 en loopt tot eind 2020.

Wilco Dorresteijn

Adviseur Sierteelt en Vaste Planten

Arie Schipper

Adviseur Sierteelt

Johan van den Broek

Adviseur Sierteelt, Coniferen en Vaste Planten

René van Tol

Manager Team Boomteelt en Adviseur Sierteelt

Nico Dolmans

Bestuurslid St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy