Stikstof in bassin

Laat gietwaterbassins regelmatig bemonsteren en houd bij de bemesting rekening met de voedingstoffen die in het water zitten. In veel bassins zit momenteel een flinke hoeveelheid stikstof. Zo zit er in het onderstaande monster 3,2 mmol NO3 (=198 ppm). Bij een bassin van 1000 m3 komt dat overeen met ca 300 kg kalksalpeter.

Teeltechnisch is het het mooiste als u een kleine recirculatiesilo heeft staan voor het retourwater en daarnaast een bassin voor schoon water. Heeft u één bassin dan start u in het voorjaar met schoon water en moet u veel mest meegeven om EC op te bouwen. Daarnaast eindigt u in het najaar vaak met een bassin met een flinke EC. Heeft u een kleine recirculatiesilo dan hoeft u aan het begin minder mest te geven om het retourwater weer op niveau te brengen en houdt u meer schoon water achter de hand. Ook is bijsturen tijdens de teelt makkelijker.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy