Schoonmaken spuit

Als de spuit lange tijd niet wordt gebruikt, kan deze worden gereinigd. Voorkom daarbij erfemissie naar oppervlaktewater. Na inwendig spoelen kan het reinigingswater worden geloosd op een biofilter bijvoorbeeld Phytobac. Spoelwater van de buitenkant kan ook residu van middelen bevatten. Reinig de buitenkant van de spuit op een speciale spoelplaats waarbij de restvloeistof wordt opgevangen of op een onverhard terrein minimaal 5 meter vanaf de sloot.

Lees meer over het voorkomen van emissie met  Phytobac of biofilter.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy