Roofmijten inzetten

In spintgevoelige gewassen kunnen roofmijten worden ingezet als biologische bestrijding. Dit is goed mogelijk met de roofmijten Phytoseiulus persimilis,
Neoseiulus californicus en Amblyseius andersoni. Start tijdig als de druk nog laag is.
>> Lees voor meer informatie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy