Rekening houden met natuurlijke vijanden

Buiten komen volop natuurlijke vijanden voor die kunnen helpen aantastingen zoals bladluis onder controle te houden.
Binnen het project Boomkwekers Weten van Water wordt kennis gedeeld over praktische maatregelenom de waterkwaliteit te verbeteren.

Omdat er momenteel geen bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, is gekozen voor een vlog over rekening houden met natuurlijke vijanden.

>> Download de vlog

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy