Plantweerbaarheid

Er komst steeds meer aandacht voor plantweerbaarheid. De vraag is hoe kunnen we planten sterker maken en daarmee minder gevoelig (weerbaarder maken) voor ziekten en plagen?

Binnen het project Weten van Water wordt hier ook naar gekeken. Hebe Center Holland heeft samen met Delphy een demo opgezet met verschillende potgrondmengsels en producten om te kijken of de groeiomstandigheden/weerbaarheid van de plant kan worden verbeterd. Het idee is dat een weerbare plant minder snel ziek wordt en minder gewasbescherming vraagt.

In de demo is qua groei en uitval van de Hebe geen verschil waargenomen tussen de behandelingen en onbehandeld. Alle planten waren goed gegroeid. De uitval van onbehandeld was laag, waardoor geen verbetering ten opzicht van onbehandeld kon worden vastgesteld.

In deze demo is aangetoond dat het gebruik van rijstekaf in potgrond zorgt voor een veel hoger gehalte silicium in de plant. Ook de toepassing van steenmeel in de potgrond geeft een hoger gehalte silicium in de plant.

Het gebruik van compost in de potgrond gaf een vergelijkbaar teeltresultaat in deze demo. Compost in potgrond kan dienen als alternatief voor veen en past goed in de kringloopgedachte.

>> Download hier het verslag van de demo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy