Plantweerbaarheid (bovengronds) demo coniferen

In het kennisproject ‘Weten van Water’ werken boomkwekers samen met St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop en Delphy aan praktische maatregelen die helpen om de teelt duurzamer te maken en de waterkwaliteit verder te verbeteren. Hiervoor worden ook demo-experimenten opgezet.

Op Kwekerij Vredebest in Waddinxveen is met medewerking van de kweker een demo-experiment opgezet in Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii in P9. Dit gewas is gevoelig voor een aantal schimmelziekten zoals Pestalotia (taksterfte) en Botrytis. Deze schimmels geven aantastingen in de kleine takjes. Vooral bij vochtig weer, een wat zachter gewas en dichte plantafstanden is de kans op aantasting groot en worden preventieve chemische bestrijdingen toegepast.

Er is een demo uitgevoerd met verschillende plantversterkers en bladmeststoffen om te kijken of de hardheid/weerbaarheid van de plant kan worden verbeterd. Het idee is dat een weerbare plant minder snel schimmelaantastingen krijgt en minder gewasbescherming vraagt.

>> Download het verslag Plantweerbaarheid in coniferen

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy