Onkruidbestrijding met heet water

Op een aantal boomkwekerijbedrijven wordt mechanische onkruidbestrijding toegepast. Daarnaast gebeurt onkruidbestrijding op boomkwekerijbedrijven nog veel met bodemherbiciden en bladherbiciden. Door gemeenten en hoveniers wordt onkruidbestrijding toegepast met heet water. Dit wordt gezien als milieuvriendelijk alternatief voor chemie.

De toepassing van onkruidbestrijding met heet water is voor de boomkwekerij nog nieuw. Binnen het project ‘Boomkwekers Weten van Water’ is een demo uitgevoerd met onkruidbestrijding met heet water in de vollegrond en op het containerveld op ervaring op te doen en kennis te delen met boomkwekers. De demo is uitgevoerd op de Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt van Delphy en bij Boomkwekerij G. de Frankrijker uit Boskoop. In de demo is samengewerkt met Meclean, leverancier van heet water onkruidbestrijdingsmachines, en toeleverancier Van der Hoek uit Hazerswoude-Dorp. Er zijn echter meerdere leveranciers van apparatuur voor onkruidbestrijding met heet water.

Onkruidbestrijding met heet water gaf over het algemeen een goede doding van het onkruid en ook van mos, maar er zijn wel de nodige aandachtspunten/beperkingen.

>> Download en lees het complete verslag.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy