Kennisproject ‘Weten van Water’ gestart

Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in Greenport Boskoop is van essentieel belang. Delphy is samen met Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop het kennisproject ‘Weten van Water’ gestart.

Lees verder

Bemesting vollegrond

Een efficiënte bemesting is van belang voor de groei, uw portemonnee en het milieu. Laat een bemestingsmonster nemen en mest gericht bij aan de hand van het advies. In diverse gevallen is voldoende fosfaat in de grond aanwezig voor de plant.

Lees verder

Waarschuwingsmodellen

De weersomstandigheden hebben veel invloed op het spuitresultaat. Door rekening te houden met de weersomstandigheden kan de effectiviteit van een bespuiting worden verbeterd en kunt u middel besparen.

Lees verder

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy