Meetgegevens waterkwaliteit

Eén van de kerntaken van waterschappen is om er voor te zorgen dat de waterkwaliteit voldoet aan de gestelde eisen.Om inzicht te krijgen voeren waterschappen metingen uit in diverse agrarische gebieden.

Lees verder

Schoonmaken spuit

Als de spuit lange tijd niet wordt gebruikt, kan deze worden gereinigd. Voorkom daarbij erfemissie naar oppervlaktewater. Na inwendig spoelen kan het reinigingswater worden geloosd op een biofilter

Lees verder

Bodem levert veel stikstof

Door middel van mineralisatie komt zo veel stikstof beschikbaar uit de bodem dat bijmesten niet altijd nodig is. Dit blijkt uit een demo van het project ‘Weten van water’. Het Hoogheemraadschap van Rijnland bemonstert al vele jaren de waterkwaliteit op verschillende meetpunten in de regio Boskoop....

Lees verder

Drukregistratie en spuitdoppen

Veel kwekers vragen zich af of ze een drukregistratievoorziening op hun spuit moeten. In de wet staat dat een drukregistratievoorziening sinds 1 januari 2019 verplicht is. Er zijn echter uitzonderingen en alternatieven.

Lees verder

Hoe lees je een watermonster

Goed gietwater is van groot belang. Met name in de regio Boskoop wordt veel oppervlaktewater gebruikt voor beregening en zien we met warm weer de kwaliteit achteruit gaan.

Lees verder

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy