Voorzichtig met bodemherbiciden

De waterkwaliteit is de laatste jaren flink verbeterd. Het aantal overschrijdingen van gewasbeschermingsmidddelen en de mate van overschrijding is flink afgenomen. Soms komt het waterschap echter

Lees verder

Plantweerbaarheid

Er komst steeds meer aandacht voor plantweerbaarheid. De vraag is hoe kunnen we planten sterker maken en daarmee minder gevoelig (weerbaarder maken) voor ziekten en plagen? Binnen het project Weten van Water wordt hier ook naar gekeken. Hebe Center Holland heeft samen met Delphy een demo opgezet met...

Lees verder

De Erfemissiecoach

Voor al uw vragen over erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen. ‘Wat kan ik op mijn erf doen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen?’ ‘Mag ik ook in de toekomst de veldspuit op het erf reinigen?’ ‘Aan welke eisen moet een wasplaats voldoen?’ Voor antwoorden op deze en andere vragen...

Lees verder

Meetgegevens waterkwaliteit

Eén van de kerntaken van waterschappen is om er voor te zorgen dat de waterkwaliteit voldoet aan de gestelde eisen.Om inzicht te krijgen voeren waterschappen metingen uit in diverse agrarische gebieden.

Lees verder

Schoonmaken spuit

Als de spuit lange tijd niet wordt gebruikt, kan deze worden gereinigd. Voorkom daarbij erfemissie naar oppervlaktewater. Na inwendig spoelen kan het reinigingswater worden geloosd op een biofilter

Lees verder

Bodem levert veel stikstof

Door middel van mineralisatie komt zo veel stikstof beschikbaar uit de bodem dat bijmesten niet altijd nodig is. Dit blijkt uit een demo van het project ‘Weten van water’. Het Hoogheemraadschap van Rijnland bemonstert al vele jaren de waterkwaliteit op verschillende meetpunten in de regio Boskoop....

Lees verder

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy