Onkruidbestrijding met heet water

Is onkruidbestrijding met heet water een optie voor de boomkwekerij? Om dat te bepalen heeft Delphy op haar Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt ervaring opgedaan met deze techniek.

Lees verder

Teeltvrije zone goed toegepast

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft controles uitgevoerd op een juiste teeltvrije zone en windschermen langs slootkanten. Een groot deel van het concentratiegebied rondom Boskoop en Hazerswoude

Lees verder

Stikstof in bassin

Laat gietwaterbassins regelmatig bemonsteren en houd bij de bemesting rekening met de voedingstoffen die in het water zitten. In veel bassins zit momenteel een flinke hoeveelheid stikstof.

Lees verder

Zouten in water omrekenen

Als gevolg van het droge voorjaar is de concentratie van ballastzouten en daarmee ook de EC van het oppervlaktewater in veel regio’s opgelopen. Vooral in de regio Boskoop is dit een aandachtspunt.

Lees verder

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy