Waterkwaliteit

Goed en voldoende water is belangrijk. Rijnland publiceert bij droogte wekelijks een zomermonitor,

Lees verder

Biologische bestrijding

Denk nu na over uw gewasbeschermingsaanpak voor 2021 en kijk daarbij ook naar de mogelijkheden van biologische bestrijding.

Lees verder

Onkruidbestrijding met heet water

Is onkruidbestrijding met heet water een optie voor de boomkwekerij? Om dat te bepalen heeft Delphy op haar Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt ervaring opgedaan met deze techniek.

Lees verder

Teeltvrije zone goed toegepast

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft controles uitgevoerd op een juiste teeltvrije zone en windschermen langs slootkanten. Een groot deel van het concentratiegebied rondom Boskoop en Hazerswoude

Lees verder

Stikstof in bassin

Laat gietwaterbassins regelmatig bemonsteren en houd bij de bemesting rekening met de voedingstoffen die in het water zitten. In veel bassins zit momenteel een flinke hoeveelheid stikstof.

Lees verder

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy