Najaarsschouw

Het is weer tijd voor de najaarsschouw. Tijdens deze schouw controleert het Hoogheemraadschap van Rijnland of het onderhoud van sloten voldoende is uitgevoerd.

Sinds 2018 gelden hiervoor ruimere regels; u mag een groter percentage van de beplanting in het water langs de oever laten staan. Ten gunste van de waterkwaliteit en de biodiversiteit.

>> Lees meer in de leaflet.

Op de legger oppervlaktewater staat aangegeven hoeveel beplanting er mag blijven staan in de sloot (vergeet niet in te zoomen voor een duidelijk beeld).

>> Legger Oppervlaktewater Vigerend App voorbeeld (arcgis.com)

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy