Monitoren van de waterkwaliteit

Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Om de waterkwaliteit te controleren, neemt het waterschap op een groot aantal punten in het beheergebied maandelijks watermonsters. Ook in regio Boskoop wordt al jaren op verschillende meetpunten bemonstert.

Het water wordt o.a. geanalyseerd op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen als stikstof en fosfaat. Uit de metingen blijkt dat de waterkwaliteit de afgelopen tien jaar is verbeterd, maar er worden soms nog te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen en stikstof en fosfaat gemeten. Vanwege Europese wetgeving (Kaderrichtlijn Water) zijn er maatregelen nodig om de waterkwaliteit verder te verbeteren.
Kijk voor meer informatie op de website van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Schoon water voor iedereen
Ook boomkwekers hebben belang bij voldoende en schoon oppervlaktewater. Iedereen wil immers een schone woon en werkomgeving. Voldoende en schoon water is van belang voor de teelt. Daarnaast is het belangrijk om te voorkomen dat middelen in het water worden aangetroffen. Wanneer gewasbeschermingsmiddelen regelmatig in te hoge concentraties in het water worden gevonden, kan er discussie ontstaan over de toelating van deze middelen. Daarnaast is een efficiënt gebruik van middelen en meststoffen interessant omdat het kosten bespaart.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy