Kennisbank

In het kader van ‘Weten van Water’ werkt Delphy samen met boomkwekers, St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop en andere partijen aan vernieuwde praktische maatregelen die helpen de waterkwaliteit te verbeteren. De maatregelen richten zich op minder en efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en op het voorkomen van emissie naar het water.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy