IJken en juiste onderhoud

Aanzuren kan o.a. door zuur te doseren in de mestbak of met behulp van een speciale pH-regeling. Een goede installatie en goed onderhoud is belangrijk, aldus Arie-jan Broere onlangs tijdens een bijeenkomst van Weten van Water.

Bij het aanzuren komt CO2 vrij. Besef dat het aanzuren pas voltooid is wanneer de CO2 heeft kunnen ontsnappen. Het mooiste is daarom te werken met een mengbak. De meeste bicarbonaat wordt dan tijdens het mengen van water en meststoffen weggewerkt.

Een verdere verfijnde afstemming kan plaatsvinden via een speciale zuurregeling en het aanzuigen van zuur uit het zuurvat. Bij dat laatste is het wel belangrijk dat de pH-meter regelmatig wordt geijkt en op tijd wordt vervangen.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy