Hoe lees je een watermonster

Goed gietwater is van groot belang. Met name in de regio Boskoop wordt veel oppervlaktewater gebruikt voor beregening en zien we met warm weer de kwaliteit achteruit gaan.

Laat slootwater, recirculatiewater of ander gietwater bemonsteren bij een EC van 0,7 of hoger. Binnen één à twee dagen heeft u de uitslag binnen. Belangrijk is een goede interpretatie van de analyse.

Klik hier voor meer informatie.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy