Goede waterkwaliteit belangrijk

Goed gietwater is belangrijk voor het waterschap maar ook voor kwekers. Relatiemanager Manouk Sloothaak van Hoogheemraadschap van Rijnland vertelde dit tijdens bijeenkomsten op 31 augustus bij handelskwekerij T. Wezelenburg in Boskoop en op 24 september op de Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt van Delphy in Hazerswoude.

Zij legde uit dat Rijnland op verschillende punten in Greenport Boskoop bemonstert om te kijken of de waterkwaliteit voldoet aan de Europese KRW-normen. Andere waterschappen doen dat in andere regio’s. Er is een landelijk meetnet.

Ook ging Manouk met kwekers in gesprek hoe de waterkwaliteit en biodiversiteit kan worden verbeterd. Zie de kaart hieronder om te kijken waar Rijnland watermonsters neemt.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy