Gietwater | Meest gestelde vragen

Goed gietwater is van groot belang voor de teelt en om optimaal te kunnen recirculeren. Bij optimaal recirculeren wordt er niet geloosd. Voor de teelt zijn zout en bicarbonaat belangrijke kwaliteitsaspecten.
Lees hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden voor goed gietwater.

Mijn gietwater is zout, ik heb op korte termijn geen beter water beschikbaar. Wat moet ik doen?
Indien uw gietwater zout is, probeer dan constant nat te telen. Geef ruime gietbeurten waardoor wordt voorkomen dat de zouten op gaan hopen. Gebruik een luchtige, goed drainerende potgrond waardoor u in staat bent om veel water te geven zonder structuurproblemen.

Ik meet een hoge EC van 2,0 in de pot, wat moet ik doen?
Geef ruimer water, geef per gift 50-100% meer. Ga natter telen en zorg voor een constant vochtniveau in de potten. Probeer altijd indrogen van potkluiten te voorkomen, droogte en een hoge EC geven wortelschade en groeiremming. In het vervolg moet u structureel vanaf het begin langere gietbeurten geven.

Mijn gietwater heeft een hoge pH, wat doe ik hieraan?
Belangrijker dan de pH is bij gietwater het gehalte bicarbonaat (HCO3-). Veel bicarbonaat veroorzaakt ongewenste pH stijging in de potgrond. Is het bicarbonaat gehalte hoger dan 2,0 á 2,5, dan kan dit worden verlaagd door aan te zuren met salpeterzuur, fosforzuur of zwavelzuur. De teelttechnische gevolgen van teveel bicarbonaat zijn het grootst bij de zuurminnende- en de groenblijvende gewassen.

Mijn bicarbonaatgehalte in het gietwater is iets te hoog, moet ik altijd aanzuren?
Nee, ook door zuurwerkende meststoffen te kiezen, kan de pH in de potgrond worden beheerst. Zuurwerkende meststoffen zijn meststoffen die relatief veel ammoniumstikstof bevatten. Veel samengestelde oplosmeststoffen bevatten een flink deel ammoniumstikstof.

Zijn er ook nadelen aan het gebruik van regenwater?
Regenwater bevat in tegenstelling tot slootwater geen calcium. Calcium is een bouwstof voor de plant. Bij gebruik van uitsluitend regenwater kan het noodzakelijk worden calcium te geven in de vorm van bijvoorbeeld kalksalpeter.

Is een laag gehalte bicarbonaat in regenwater nadelig?
Ja, bij heel weinig bicarbonaat kan de pH van de potgrond ongewenst dalen. Ook meststoffen veroorzaken vaak een lichte pH daling. Meststoffen met ammonium (dit zijn veel samengestelde oplosmeststoffen en gecoate meststoffen) geven een lichte pH daling. Bij erg zuiver water kan het nodig zijn minder ammonium stikstof te geven. Eventueel kan de kalkgift in de potgrond ook iets worden verhoogd wanneer structureel erg schoon water wordt gebruikt.

Ik recirculeer, uit mijn potgrondanalyse blijkt voldoende voeding in de pot, maar een te laag gehalte aan ijzer? Hoe komt dit?
Waarschijnlijk bevat het recirculatiewater weinig ijzer ten opzichte van de hoofdelementen. Door neerslag/vastlegging gaat een gedeelte van de sporenelementen verloren in het systeem. Door ijzerchelaat aan de meststoffen toe te voegen kan gebrek worden voorkomen.

Is zuiverheid van meststoffen van belang bij recirculatie?
Zuiverheid van meststoffen is van ondergeschikt belang. De kwaliteit van het uitgangswater is veel meer van belang om zoutophoping in het recirculatiesysteem te voorkomen.

Mag ik water van mijn containerveld lozen op het oppervlaktewater?
Ja, bij een vol bassin mag u water rechtstreeks van het veld lozen. Echter in het groeiseizoen bent u verplicht de eerste afstroom op te vangen. Dit is nodig om directe lozing van vooral gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.

 

Januari 2019

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy