Fosfaatgift vollegrond

Strooi niet te veel fosfaat. In diverse gevallen is voldoende fosfaat in de grond aanwezig voor de plant en is geen gift nodig. Fosfaatovermaat is nadelig voor de opname van andere voedingselementen en voor het milieu.

Kies bij samengestelde gecoate meststoffen voor een formulering zonder fosfaat. In Greenport Boskoop zijn er ook diverse bedrijven die kiezen voor organische mestkorrels. Vrijwel alle organische meststoffen bevatten o.a. stikstof, fosfaat, kalium en magnesium. Als er ruim voldoende fosfaat aanwezig is, is DCM NK-Mix een optie. DCM NK-MIX (10-0-8 + 3 MgO) kent eenzelfde mineraal-organische opbouw als DCM MIX 5 (10-4-8 + 3 MgO) maar zonder fosfaat. Beide meststoffen zijn verkrijgbaar in zowel korrel (breedwerpige toepassing) als in Minigran®-formulering.

Te veel fosfaat en stikstof in het oppervlaktewater kunnen zorgen voor algengroei. Dit zorgt voor donker en troebel water en zuurstofloze omstandigheden. Dit wordt eutrofiëring genoemd. De biodiversiteit neemt sterk af doordat vissen en diverse andere organismen licht en zuurstof nodig hebben.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy