Drukregistratie en spuitdoppen

Veel kwekers vragen zich af of ze een drukregistratievoorziening op hun spuit moeten. In de wet staat dat een drukregistratievoorziening sinds 1 januari 2019 verplicht is. Er zijn echter uitzonderingen en alternatieven. Of u een drukregistratievoorziening moet hebben is afhankelijk van de spuittechniek die u gebruikt en het type spuitdoppen. Het is goed om te kijken welke spuitdoppen en techniek u nu gebruikt. Zo kunt u bepalen of u voldoet aan de wettelijke eisen.

Lees verder >>

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy