Demo | 90% driftarme doppen

De doppenkeuze en spuittechniek heeft invloed op het spuitresultaat. Standaard wordt 75% driftreductie verlangd.

Delphy heeft samen met kwekers een demo uitgevoerd met een aantal driftrame doppen uit de klasse 90% om de mogelijkheden te demonstreren. Het spuitbeeld is vergeleken met die van gangbare doppen uit de DRT 75% klasse. Het doel is om kwekers praktische kennis te geven over driftarm spuiten.

>> Lees het verslag.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy