De Erfemissiecoach

Voor al uw vragen over erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen.

‘Wat kan ik op mijn erf doen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen?’

‘Mag ik ook in de toekomst de veldspuit op het erf reinigen?’

‘Aan welke eisen moet een wasplaats voldoen?’

Voor antwoorden op deze en andere vragen over erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen kunnen kwekers kosteloos terecht bij de Erfemissiecoach.
Via WhatsApp, Facebook, Twitter, mail en telefoon kunt u als kweker praktische antwoorden krijgen van deskundigen van CLM.

Kijk voor meer informatie op www.Erfemissiecoach.nl

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy