Categorie: Tips

Waterkwaliteit

Goed en voldoende water is belangrijk. Rijnland publiceert bij droogte wekelijks een zomermonitor,

Lees verder

Biologische bestrijding

Denk nu na over uw gewasbeschermingsaanpak voor 2021 en kijk daarbij ook naar de mogelijkheden van biologische bestrijding.

Lees verder

Zouten in water omrekenen

Als gevolg van het droge voorjaar is de concentratie van ballastzouten en daarmee ook de EC van het oppervlaktewater in veel regio’s opgelopen. Vooral in de regio Boskoop is dit een aandachtspunt.

Lees verder

Stikstof bemesting vollegrond

Het voorjaar is de tijd voor het strooien van meststoffen in de vollegrond. Houd bij het bepalen van de stikstofgift rekening met de mineralisatie in uw bodem. Op veengronden kan via mineralisatie zo veel stikstof

Lees verder

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy