Categorie: Nieuws

Onkruidbestrijding met heet water

Is onkruidbestrijding met heet water een optie voor de boomkwekerij? Om dat te bepalen heeft Delphy op haar Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt ervaring opgedaan met deze techniek.

Lees verder

Teeltvrije zone goed toegepast

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft controles uitgevoerd op een juiste teeltvrije zone en windschermen langs slootkanten. Een groot deel van het concentratiegebied rondom Boskoop en Hazerswoude

Lees verder

Stikstof in bassin

Laat gietwaterbassins regelmatig bemonsteren en houd bij de bemesting rekening met de voedingstoffen die in het water zitten. In veel bassins zit momenteel een flinke hoeveelheid stikstof.

Lees verder

Digitale bijeenkomst waterkwaliteit

Door de aanhoudende droogte gaat de waterkwaliteit in de sloten achteruit. Delphy organiseert daarom woensdagavond 3 juni 2020 van 20.00 uur tot 20.45 uur een digitale bijeenkomst

Lees verder

Aanzuren van gietwater

Bij veel bicarbonaat in het gietwater is aanzuren nodig. Dit kan door zuur aan de mestbakken toe te voegen of een aparte zuurregeling.

Lees verder

  • 1
  • 2

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy