Categorie: Nieuws

Goede waterkwaliteit belangrijk

Goed gietwater is belangrijk voor het waterschap maar ook voor kwekers. Relatiemanager Manouk Sloothaak van Hoogheemraadschap van Rijnland vertelde dit tijdens bijeenkomsten

Lees verder

Najaarsschouw

Het is weer tijd voor de najaarsschouw. Tijdens deze schouw controleert het Hoogheemraadschap van Rijnland of het onderhoud van sloten voldoende is uitgevoerd.

Lees verder

Onkruidbestrijding met heet water

Is onkruidbestrijding met heet water een optie voor de boomkwekerij? Om dat te bepalen heeft Delphy op haar Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt ervaring opgedaan met deze techniek.

Lees verder

Teeltvrije zone goed toegepast

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft controles uitgevoerd op een juiste teeltvrije zone en windschermen langs slootkanten. Een groot deel van het concentratiegebied rondom Boskoop en Hazerswoude

Lees verder

Stikstof in bassin

Laat gietwaterbassins regelmatig bemonsteren en houd bij de bemesting rekening met de voedingstoffen die in het water zitten. In veel bassins zit momenteel een flinke hoeveelheid stikstof.

Lees verder

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy