Onkruid bestrijden met heet water

Boskoop – Boomkwekerij G. de Frankrijker uit Boskoop gaat onkruid bestrijden met heet water. De kennis en ervaringen worden gedeeld via het project ‘Boomkwekers Weten van Water’.

Boomkwekerij G. de Frankrijker is gespecialiseerd in de teelt van uitgangsmateriaal. Het bedrijf richt zich op de veredeling van Boskoopse heesters en laanbomen. De griffels die nodig zijn voor het enten worden voor een groot deel geknipt van moerplanten op het eigen bedrijf. De onkruidbestrijding tussen deze moerplanten gaan Jos en Erik de Frankrijker vanaf dit jaar (2020) zo veel mogelijk aanpakken met heet water. Hiervoor hebben ze een SERIE-B met WeedPLUS functie van Meclean aangeschaft bij toeleverancier Van der Hoek uit Hazerswoude-Dorp. De WeedPLUS functie is een heetwater onkruidbestrijdingsfunctie die optioneel bij een aantal hogedrukreinigers uit het Meclean programma kan worden ingebouwd.

Onkruidbestrijding met heet water wordt door gemeenten en hoveniers wel toegepast op verhardingen, omdat het gebruik van onkruidmiddelen op verhardingen verboden is. De toepassing voor de boomkwekerij is nieuw. De kennis en ervaringen die Boomkwekerij G. de Frankrijker doet worden gedeeld via het project ‘Boomkwekers Weten van Water’.

Via het kennisproject ‘Weten van Water’ gaan boomkwekers aan de slag met verschillende vernieuwende maatregelen die bijdragen aan schoner water en een duurzame teelt, daarnaast wordt kennis gedeeld over waterkwaliteit. Het project wordt uitgevoerd door adviesbureau Delphy en Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Europese Unie, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland in het kader van POP3. Europa investeert in zijn platteland via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Van der Hoek en Meclean hebben de compacte hogedrukreiniger SERIE-B met WeedPLUS functie afgelopen zomer ook gedemonstreerd tijdens een bijeenkomst ‘Boomkwekers Weten van Water’ die Delphy en SBGB op vrijdag 27 september 2019 organiseerden.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy