Biologische bestrijding lastige plagen

Diverse boomkwekers passen al biologische bestrijding toe. Dit is beter voor het milieu. Trips en begoniamijt zijn plagen waarmee minder ervaring is met biologische bestrijding.

Binnen het project ‘Boomkwekers Weten van water’ is daarom in 2020 een demo opgezet bij Kwekerij Jacobshoek om de biologische bestrijding te optimaliseren en ook trips en begoniamijt te bestrijden. Daarnaast is de demo opgezet om kwekers te laten zien dat met biologische bestrijding een goede kwaliteit planten kan worden gekweekt.

>> Download en lees het rapport van het demo-experiment ‘Biologische bestrijding trips en weekhuidmijten

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy