Biologische bestrijding Jeneverbesgalmijt in Juniperus

De conifeer Juniperus is gevoelig voor de Jeneverbesgalmijt (Trisetacus juniperinus). Deze galmijt veroorzaakt stervormige groeipunten. De aantasting wordt veelal chemisch bestreden, maar de werking valt tegen.

In het kennisproject ‘Weten van Water’ is een demo uitgevoerd met verschillende roofmijten om te kijken of deze de galmijten onderdrukken. Biologische bestrijding kan de afhankelijkheid van chemie verminderen en daarmee de teelt duurzamer maken en op die manier bijdragen aan een betere waterkwaliteit.

>> Lees het verslag.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy