Bemesting vollegrond

Een efficiënte bemesting is van belang voor de groei, uw portemonnee en het milieu. Laat een bemestingsmonster nemen en mest gericht bij aan de hand van het advies. In diverse gevallen is voldoende fosfaat in de grond aanwezig voor de plant.

Stem de meststoffenkeuze hier op af. Kies verder meststoffen die weinig gevoelig zijn voor uitspoeling bijvoorbeeld gecoate meststoffen of organische meststoffen.

Vanuit milieuoogpunt mag het oppervlaktewater niet te veel stikstof en fosfaat bevatten. Door deze voedingsstoffen kunnen algen sneller groeien. Dit zorgt voor donker en troebel water en zuurstofloze omstandigheden. Dit wordt eutrofiëring genoemd. De biodiversiteit neemt sterk af doordat vissen en diverse andere organismen licht en zuurstof nodig hebben.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy