Dinsdag 16 juli 2019

Samen met Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en andere partijen organiseert Delphy dinsdagavond 16 juli een bijeenkomst bij Proeftuin van Holland aan het Rijneveld 153 in Boskoop. De bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het kennisproject ‘Weten van Water’ en kan meetellen voor de verlenging van uw spuitlicentie categorie. Ook als u al voldoende spuitlicentiepunten heeft, bent u natuurlijk van harte welkom.

Via het project ‘Boomkwekers weten van water’ wordt praktische kennis gedeeld over een goede gewasbeschermingsaanpak en efficiënte bemesting om zo te komen tot een betere waterkwaliteit.

De avond start om 19.00 uur en het programma duurt tot ca. 22.30 uur.

Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy