Binnen het project Boomkwekers Weten van Water wordt kennis gedeeld over praktische maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Omdat er momenteel geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, is gekozen om via een aantal vlogs kennis te delen.

>> Waterkwaliteit en aanzuren gietwater

>> Stikstofbemesting vollegrond en mineralisatie

>> Drukregistratie op de veldspuit

>> Rekening houden met natuurlijke vijanden

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy