Binnen het project Boomkwekers Weten van Water wordt kennis gedeeld over praktische maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Omdat er momenteel bijna geen bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, is gekozen voor een aantal vlogs.

>> Waterkwaliteit en aanzuren gietwater

>> Stikstofbemesting vollegrond en mineralisatie

>> Drukregistratie op de veldspuit

>> Rekening houden met natuurlijke vijanden

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy