Aanzuren van gietwater

Bij veel bicarbonaat in het gietwater is aanzuren nodig. Dit kan door zuur aan de mestbakken toe te voegen of een aparte zuurregeling.

In deze vlog krijgt u meer uitleg of lees de kennisdossiers over waterkwaliteit op deze website.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy