Verslag Smart Farming & Robotic Dag

Tijdens de op vrijdag 22 maart 2019 in Veghel georganiseerde Smart Farming & Robotic Dag door Abemec werden verschillende interessante internationale ontwikkelingen getoond, waaronder de Naïo onkruidrobot. In de zomer van 2015 is binnen het project Kennis en Innovatie-impuls de Naïo onkruidrobot al gedemonstreerd. Inmiddels zijn de onkruidrobots doorontwikkeld en komen ze op de markt.

Vanuit het project Weten van Water gaan we proberen een aantal machines in de praktijk te demonstreren. We zien volop ontwikkelingen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan lichte machines, waardoor ook op het gebied van duurzaam bodembeheer een stap kan worden gemaakt.

Klik hier voor een verslag van de dag in Veghel.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy