Boomkwekers in Greenport Boskoop weten van water

Via het kennisproject ‘Weten van Water’ gaan boomkwekers aan de slag met vernieuwende maatregelen die bijdragen aan schoner water en een duurzame teelt.

Denk aan minder en efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen of op het voorkomen van emissie.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy samen met Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop.

Monitoren van de waterkwaliteit

Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Om de waterkwaliteit te controleren, neemt het waterschap op een groot aantal punten in het beheergebied maandelijks watermonsters. Ook in regio Boskoop wordt al jaren op verschillende meetpunten bemonstert.

Meer info

Kennisdagen en themabijeenkomsten

Vanuit het project Weten van Water worden bijeenkomsten georganiseerd over diverse thema’s.


1 november 2019

Inloopuur spuitdoppen en drukregistratie 


 

Meer info

Optimaal recirculeren met goed gietwater

Goed gietwater is van groot belang voor de teelt en om optimaal te kunnen recirculeren. Voor de teelt mag water niet te veel bicarbonaat, en zouten als natrium en chloor bevatten. Bemonster het water als de EC hoger is dan 0,7. Dit geeft inzicht in de waterkwaliteit.
Zie meer info voor een antwoord op veel gestelde vragen over gietwater.

Meer info

Schoon water voor iedereen

Waarom?

Dit zeggen de boomkwekers:

'Schoon water is altijd goed'

                            'Beter water = betere groei'

'Volgens mij is het al veel schoner dan 15 jaar geleden'

'Consument en afnemers kijken hier steeds meer naar en willen geen residu'

'Wanneer middelen in de sloot worden aangetroffen,
kan dit gevolgen hebben voor de toelating'

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy