Boomkwekers in Greenport Boskoop weten van water

Via het kennisproject ‘Weten van Water’ gaan boomkwekers aan de slag met vernieuwende maatregelen die bijdragen aan schoner water en een duurzame teelt.

Denk aan minder en efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen of op het voorkomen van emissie.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Europese Unie, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland in het kader van POP3. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Monitoren van de waterkwaliteit

Eén van de kerntaken van waterschappen is om er voor te zorgen dat de waterkwaliteit voldoet aan de gestelde eisen. Om de waterkwaliteit te controleren, neemt het waterschap op een groot aantal punten in het beheergebied maandelijks watermonsters. Ook in regio Boskoop wordt al jaren op verschillende meetpunten bemonsterd.

Kennisdagen en themabijeenkomsten

Binnen het project Boomkwekers Weten van Water wordt kennis gedeeld over praktische maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Omdat er momenteel geen bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, is gekozen voor een aantal vlogs.

 

Optimaal recirculeren met goed gietwater

Goed gietwater is van groot belang voor de teelt en om optimaal te kunnen recirculeren. Voor de teelt mag water niet te veel bicarbonaat, en zouten als natrium en chloor bevatten. Bemonster het water als de EC hoger is dan 0,7. Dit geeft inzicht in de waterkwaliteit.
Zie meer info voor antwoord op veel gestelde vragen over gietwater.

Schoon water voor iedereen

Waarom?

Dit zeggen de boomkwekers:

‘Schoon water is altijd goed’

                            ‘Beter water = betere groei’

‘Volgens mij is het al veel schoner dan 15 jaar geleden’

‘Consument en afnemers kijken hier steeds meer naar en willen geen residu’

‘Wanneer middelen in de sloot worden aangetroffen,
kan dit gevolgen hebben voor de toelating’

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy